Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.

Read more >>

Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια/νεες εργασίες προσθήκες μετατροπές και ανακαινίσεις

Read more >>

Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια/νεες εργασίες προσθήκες μετατροπές και ανακαινίσεις

Read more >>

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

Read more >>

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από το 1955 σαν Αφοι Μ. ΣΥΡΙΓΟΥ ΟΕ και συνεχίζεται σήμερα από την δεύτερη γενιά σαν Μ.ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΠΕ.
Στο διάστημα αυτό είχαμε τη τιμή να συνεργαστούμε με όλους τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην χώρα μας.
Το αντικείμενο και η ειδικότητά μας είναι τα παντός τύπου κονιάματα, οι τοιχοποιίες και εξειδικευμένες εργασίες στις απαιτήσεις κάθε έργου ξεχωριστά.

Εργασίες INGECTION FERROCEMENT90%
Ειδικές εργασίες τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους90%

Θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας