1. Κατασκευή ΣΔΟΕ στο Ταύρο Αττικής Επιχρίσματα 40.000 τ.μ και ικριώματα 12.000 τ.μ
2. Κατασκευή Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Μαρούσι Αττικής (METROPOLIS) Επιχρίσματα 40.000 τ.μ και ικριώματα 8.000 τ.μ
3. Κατασκευή Κέντρου Διαχείρησης υλικών ΟΤΕ στη Πάρνηθα Αττικής. τοιχοποιίες 8.000 τ.μ, επιχρίσματα 22.000 τ.μ, ικριώματα 7.000 τ.μ και θερμοπρόσωρη εξωτερικού κέλυφους 7.000 τ.μ.
4. Κατασκευή Κτιρίου LOGISTICS στον Ασπρόπυργο Αττικής. Εμφανείς τοιχοποιίες Τσιμεντόλιθων 10.000 τ.μ, επιχρίσματα 20.000 τ.μ ικριώματα 10.000 τ.μ
5. Κατασκευή Κτιρίου ΙΚΕΑ στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχρίσματα 40.000 τ.μ και ικριώματα 15.000 τ.μ
6. Κατασκευή Κτιρίου EUROBANK στο Ταύρο Αττικής. Επιχρίσματα 20.000 τ.μ και ικριώματα 8.000 τ.μ
7. Κατασκευή πολυκαταστήματος RIVER PALACE στο Αιγάλεω Αττικής. τοιχοποιίες 40.000 τ.μ, επιχρίσματα 50.000 τ.μ, ικριώματα 15.000 τ.μ
8. Κατασκευή Κτιρίου γραφείων ALPHABANK στο Βοτανικό Αττικής. Επιχρίσματα 30.000 τ.μ και ικριώματα 5.000 τ.μ
9. Κατασκευή Κτιρίου ΙΚΕΑ στη ΛΑΡΙΣΑ Εμφανείς τοιχ. Τσιμεντόλιθων με αρμούς 12.000 τ.μ, επιχρίσματα 25.000 τ.μ ικριώματα 10.000τ.μ
10. Κατασκευή εκπτωτικού χωριού Mc ARTHUR GLEN στο Μαρκόπουλο Αττικής καλλιτεχνικές τοιχοποιίες 90.000 τ.μ, καλλιτεχνικά επιχρίσματα 140.000 τ.μ, ικριώματα 45.000 τ.μ