Κατασκευή Εμπορικού Κέντρου στο ΙΛΙΟΝ Αττικής. Επιχρίσματα 70.000 τ.μ και ικριώματα 15.000 τ.μ