Κατασκευή 20 διαμερισμάτων στην Κηφισσιά Αττικής τοιχοποιίες 10.000 τ.μ, επιχρίσματα 45.000 τ.μ, ικριώματα 15.000 τ.μ, πισίνες 300 τ.μ