Κατασκευή συγκροτημάτων πολυκατοικιών και Πρατηρίων καυσίμων SHELL στην Αττική. τοιχοποιίες 35.000 τ.μ, επιχρίσματα 70.000 τ.μ και ικριώματα 20.000 τ.μ.