Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

Ferrocement
Λόγω της πολύχρονης εμπειρίας μας η κατασκευαστική εταιρεία Τέρνα Α.Ε. μας εμπιστεύτηκε να εφαρμόσουμε ένα πρωτοποριακό υλικό σε εφαρμογή και τεχνογνωσία, την κατασκευή του ενεργειακού στεγάστρου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο σχεδίασε ο Renzo Piano. Με την στήριξη και την επίβλεψη της κατασκευάστριας εταιρείας Τερνα Α.Ε. μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και να τελειοποιήσουμε μηχανολογικό εξοπλισμό, να μπούμε σε μακροχρόνιες δοκιμές και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα δύσκολο, χωρίς προηγούμενο, εγχείρημα.

Το ολοκληρωμένο στέγαστρο απο ferrocement σε περίπτερο στον εξωτερικο χώρο του έργου

Το ολοκληρωμένο στέγαστρο απο ferrocement

Επίβλεψη των εργασιών από την εταιρεία μας

Δοκιμές εργασιών για την υλοποίηση του στεγάστρου ferrocement

Ανέγερση πάνελ απο ferrocement προς συναρμολόγηση

Isolator
H εταιρεία μας, εκτός από τις κατασκευές των στεγάστων, ανέλαβε την εφαρμογή αντισεισμικών τάκων από τα θεμέλια του κτηρίου, μια τεχνική που στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Στην εφαρμογή αντισεισμικών τάκων αναπτύξαμε ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την αποπεράτωση των εργασιών και ακολουθήσαμε τις αυστηρές προδιαγραφές των υλικών της προμηθεύτριας εταιρείας Sika Εllas ΑΒΕΕ. Ύστερα από αυτό το εγχείρημα η εταιρεία μας παρέδωσε τις εργασίες κατό πολύ συντομότερα απο το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Τέρνα Α.Ε. για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ως προς την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και για την εφαρμογή των εργασιών, και σε όσους συνετέλεσαν στην υλοποίηση του.

Προεργασία για την κατασκευή αντισεισμικών τάκων isolator

Tοιχοποιίες – Επιχρίσματα – Εξωτερικά δάπεδα πλακών
Η εταιρεία μας εφάρμοσε πρότυπη, ειδική αντισεισμική και οπτικοακουστική τοιχοποιία, εσωτερικά των κτηρίων της Λυρικής Σκηνής, της Βιβλιοθήκης, και του χώρου στάθμευσης. Η τοιχοποιία αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά. Παράλληλα εφαρμόστηκε και εμφανη τοιχοποιία απο διάτρητους τσιμεντόλιθους, πλήρως ευθυγραμμισμένους.
Η εταιρεία μας ανέλαβε τα επιχρίσματα με την τοποθέτηση ειδικών σκωτιών- γωνιοκρανών (τερματικών σοβά), σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές των υλικών της Marmoline.
Η εταιρεία μας επένδυσε τον εξωτερικό χώρο του γυάλινου πύργου, από ειδικά τεμάχια πλακοστρώσεων, συναρμολογημένα πάνω σε ειδικά μπουζούνια για την αποστράγγιση των υδάτων – ένα δύσκολο εγχείρημα δεδομένης της ιδιαίτερα επικλινούς επιφάνειας.

Σχέδια τοιχοποιίας Λυρικής σκηνής

Τοιχοποιία από διάτρητους τσιμεντόλιθους ειδικών τεμαχίων

Εργασίες εσωτερικής τοιχοποιίας Λυρικής σκηνής

Εργασία, τοποθέτηση σε δάπεδα ειδικών τσιμεντοπλακών στο γυάλινο πύργο

Σκυροδέτηση δαπέδου με έντονες κλίσεις στην οροφή του γυάλινου πύργου για την τοποθέτηση ειδικών αποστραγγιστικών τσιμεντοπλακών

Για όλες τις παραπάνω εργασίες έγιναν διαγωνισμοί και δειγματοληψίες σε διεθνές επίπεδο, με την συμμετοχή κορυφαίων εταιρείων του κλάδου μας. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία, την συνέπεια και τον αυστηρό επαγγελματισμό που μας διακρίνει καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, υπο αυστηρούς ελέγχους, με επιτυχία. Κατά την διάρκεια των εργασιών απασχολήσαμε 184 εργατοτεχνίτες για περίπου 4 χρόνια.