Κατασκευή 220 διαμερισμάτων και 170 καταστημάτων στο ΡΕΝΤΗ Αττικής (ΝΗΡΗΙΔΕΣ) τοιχοποιίες 85.000 τ.μ, επιχρίσματα 170.000 τ.μ και ικριώματα 40.000 τ.μ.