1. Κτίριο σχολείων ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ στη Παλλήνη Αττικής Επιχρίσματα 40.000 τ.μ και ικριώματα 10.000 τ.μ, πισίνες 60 τ.μ.
2. Κτίριο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ στο Μαρούσι Αττικής Επιχρίσματα 10.000 τ.μ και εσωτ. ικριώματα 2.000 τ.μ.
3. Κατασκευή Κτιρίου MEDIA MARKT στην Αργυρούπολη Αττικής. Επιχρίσματα 30.000 τ.μ και ικριώματα 10.000 τ.μ
4. Κατασκευή πολυκαταστήματος ATHENS CHART στο Βοτανικό Αττικής. Εμφανείς τοιχοποιίες με ειδικά χρωματιστά τσιμεντόπλινθα με αρμούς 16.000 τ.μ. Επιχρίσματα 4.000 τ.μ και εσωτ. ικριώματα 2.000 τ.μ.
5. Κατασκευή κατ/τος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στη ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΙΖΟΛΑ) τοιχοποιίες 12.000 τ.μ, επιχρίσματα 25.000 τ.μ, ικριώματα 12.000 τ.μ,υαλότουβλα 1.000 τ.μ.
6. Κατασκευή Εμπορικού Κέντρου ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ στην ΑΘΗΝΑ. Επιχρίσματα 25.000 τ.μ.
7. Ανακατασκευή κτιρίου σε κατ/μα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στη Βάρκιζα Αττικής τοιχοποιίες , επιχρίσματα, ικριώματα, αποξηλώσεις, σκυρόδεμα κ.λ.