Κτίριο γραφείων & καταστημάτων στο Χαλάνδρι Αττικής Επιχρίσματα 20.000 τ.μ. θερμοπρόσωρη  κέλυφους επιχρισμένη 2.000 τ.μ.