Εφαρμόζουμε και κατασκευάζουμε εργασίες ειδικών κονιαμάτων διαφορών εταιρειών παραγωγής όπως αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, Αντισεισμικούς τάκους SIKA GRAOUNT A 112 εργασίες που γίνονται για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Έχουμε εξελίξει τον ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό μας ώστε να μπορεί να εφαρμόζει διάφορους τύπους κονιαμάτων και συγκεκριμένα τύπου INGECTION FERROCEMENT που εφαρμόζεται για πρώτη φόρα ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Διαθέτουμε πληθώρα ιδιόκτητων μηχανημάτων και ικριωμάτων.
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών =κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.
Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια/νεες εργασίες προσθήκες μετατροπές και ανακαινίσεις
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια/νεες εργασίες προσθήκες μετατροπές και ανακαινίσεις
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α
Εργασίες τοιχοποιίας από τούβλα
Εργασίες INGECTION FERROCEMENT
Ειδικές εργασίες τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους
Κατασκευή τοιχοποιίας σε ανελκυστήρα από τσιμεντόλιθους
Κατασκευή ειδικών επιχρισμάτων σε κλειστούς χώρους
Κατασκευές επιχρισμάτων
Κατασκευές επιχρισμάτων με τοποθέτηση σκωτίας και υαλοπλέγματος
Κατασκευές αντισεισμικών τάκων και αυτοεπιπεδουμένων κονιαμάτων και ενεμάτων

Τοποθέτηση σκωτίων

Κατασκευή τοιχοποιών

Κατασκευή εξωτερικών χρωμάτων

Τοποθέτηση δαπέδων και πλακιδίων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

Εσωτερική αντισεισμική τοιχοποιία σε όπερα και λυρική σκηνή

Έτοιμες πλάκες από ferrociemend

Προετοιμασία εσωτερικών επιχρισμάτων με υλικά marmoline εφαρμογή εσωτερικών επιχρισμάτων τύπου marmoline 

Εσωτερική αντισεισμική τοιχοποιία

Τελειωμένοι αντισεισμικοί τάκοι στη βάση των εφέδρων με εφαρμογή τσιμεντοκονίας τύπου sika groud 321 RFA 

Προετοιμασία πανέλου από μεταλλικά πλέγματα για εφαρμογή ferrociemend

Προετοιμασία μείγματος για την εφαρμογή ferrociemend