1.Κατασκευή 20 μεζοννετών (οι πρώτες μεζοννέτες στην Ελλάδα) στο ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ στο τμήμα των καλλιτεχνικών επιχρισμάτων (40.000 τ.μ.)
2. Κατασκευή κατ/τος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στο ΠΕΙΡΑΙΑ (Πασαλιμάνι -Ρολόι) στο τμήμα των επιχρι- σμάτων (45.000 τ.μ), τοιχοποιίες (25.000 τ.μ) και τσιμεντοκονίες έξι υπογείων (20.000 τ.μ)
3. Κατασκευή 400 διαμερισμάτων στην ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ στο Π. ΦΑΛΗΡΟ Αττικής τοιχοποιίες 90.000 τ.μ, επιχρίσματα 170.000 τ.μ και ικριώματα 30.000 τ.μ