Ρεβυθούσα

Έργο κατασκευής 3ης δεξαμενής υγροποιιμένου φυσικού αερίου (Δεσφα)

Εργασίες αντισεισμικών εφεδράνων.